εφαρμογή

Σύρμα & Καλώδιο PVC

Οι σταθεροποιητές PVC διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κατασκευή συρμάτων και καλωδίων.Είναι χημικές ουσίες που προστίθενται σε υλικά όπως το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) για να ενισχύσουν τη θερμική τους σταθερότητα και την αντοχή στις καιρικές συνθήκες, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδια και τα καλώδια διατηρούν την απόδοσή τους κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές και θερμοκρασιακές συνθήκες.Οι κύριες λειτουργίες των σταθεροποιητών περιλαμβάνουν:

Βελτιωμένη θερμική σταθερότητα:Τα καλώδια και τα καλώδια ενδέχεται να εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση και οι σταθεροποιητές εμποδίζουν την υποβάθμιση των υλικών PVC, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των καλωδίων.

Βελτιωμένη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες:Οι σταθεροποιητές μπορούν να ενισχύσουν την αντίσταση των συρμάτων και των καλωδίων στις καιρικές συνθήκες, επιτρέποντάς τους να αντέχουν την υπεριώδη ακτινοβολία, την οξείδωση και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, μειώνοντας τις εξωτερικές επιπτώσεις στα καλώδια.

Απόδοση ηλεκτρικής μόνωσης:Οι σταθεροποιητές συμβάλλουν στη διατήρηση των ιδιοτήτων ηλεκτρικής μόνωσης των καλωδίων και των καλωδίων, διασφαλίζοντας την ασφαλή και σταθερή μετάδοση σημάτων και ισχύος και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αστοχίας των καλωδίων.

Διατήρηση Φυσικών Ιδιοτήτων:Οι σταθεροποιητές βοηθούν στη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των συρμάτων και των καλωδίων, όπως η αντοχή σε εφελκυσμό, η ευκαμψία και η αντοχή στην κρούση, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδια και τα καλώδια διατηρούν σταθερότητα κατά τη χρήση.

Συνοπτικά, οι σταθεροποιητές είναι απαραίτητα συστατικά για την κατασκευή συρμάτων και καλωδίων.Προσφέρουν διάφορες κρίσιμες βελτιώσεις απόδοσης, διασφαλίζοντας ότι τα καλώδια και τα καλώδια υπερέχουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και εφαρμογές.

ΣΥΡΜΑΤΑ & ΚΑΛΩΔΙΑ PVC

Μοντέλο

Είδος

Εμφάνιση

Χαρακτηριστικά

Ca-Zn

TP-120

Σκόνη

Μαύρα καλώδια PVC και σύρματα pvc (70℃)

Ca-Zn

ΤΡ-105

Σκόνη

Έγχρωμα καλώδια PVC και σύρματα pvc (90℃)

Ca-Zn

ΤΡ-108

Σκόνη

Λευκά καλώδια PVC και σύρματα pvc (120℃)

Οδηγω

ΤΡ-02

Νιφάδα

Καλώδια PVC και σύρματα pvc